Møllersmindevej 12, 8763 Rask Mølle, Tlf.: 79741340 
 
  Førstehjælp
 

Førstehjælp ved småskader mm.  

 

Hvad gør du ved klemte fingre eller tæer?

 • Hold den klemte del opad.
 • Læg noget koldt på
 • Rens evt. sår med vand

 

Hvad gør du når et barn får et fremmedlegeme i øret?

 

 • Kan du ikke se fremmedlegemet eller lykkedes det ikke at fjerne det i første omgang kontaktes læge eller skadestue
 • Kan du se fremmedlegemet fjerner du med pincet aldrig en vatpind

 

Et barn har fået en perle i næsen. Hvad gør du?

 • Forsøg at få barnet til at pudse næse og derved få det ud.
 • Brug evt. en pincet til et forsigtigt forsøg.

 

Et barn har fået et sandkorn eller lign. i øjet. Hvad gør du?

 • Hvis det er blæst eller gnedet ind i øjet skylles øjet med vand. Kig også under øjenlåget.
 • Forsøg evt. at fjerne fremmedlegemet med en våd vatpind, men kun hvis det sidder i den hvide del af øjet

 

Et barn er ramt i øjet af en genstand med en vis kraft. F.eks. en pind, en gren eller en raket. Hvad gør du?

 • Forsøg ikke at fjerne fremmedlegemet
 • Dæk øjet med et rent stykke stof.
 • Få barnet til at lukke det raske øje for at undgå det blinker og derved ridser.
 • Er der tale om ætsende væsker i barnets øje skylles med vand fra næsebenet og ud.
 • Søg altid læge / skadestue.

 

En splint sidder fast i huden. Hvad gør du?

 • Fjerner splinten med pincet og renser med vand.
 • Er det en fiskekrog eller lign. Med modhager søges læge eller skadestue.
 • Sidder splinten dybt eller helt fast søges læge eller skadestue.

 

Et barn er blevet bidt af en hund / kat / hamster eller lign.. Hvad gør du?

 • Tildækker med forbinding. Er huden gennembrudt søges læge eller skadestue.
 • Stivkrampevaccination er ofte nødvendig

 

Du ser en skovflåt i barnets knæhase. Hvad gør du?

 • Fjern skovflåten med en tægetang eller pincet. Tag fat om forreste del af flåten og drej en omgang og fjern ved et sejt træ.
 • Hold øje med stedet i op til 4 uger. Opstår der ringformet rødme søges læge. Opstår der influenzasymptomer med træthed, hovedpine let feber og muskel og ledsmerter søges læge.

 

Hvornår søger du læge ved bi-eller hvepsestik og hvornår klarer du det selv og hvordan klarer du det selv?

 • Er almentilstanden ok skal evt. brod skrabes væk. Evt. med plastikkort.
 • Løg, sukker og andre husråd kan anvendes. Evt. giftsuger.
 • Ved stik i mund eller svælg eller tegn på allergi ringes 112.
 • Ved feber, ildebefindende og mathed tilkaldes 112
 • Er barnet kendt med allergi gives medicin og barnet lægges ned med løftede ben.
 • Ved bevidstløshed ligges barnet i stabilt sideleje

 

Hvad er førstehjælpen, når barnet har brændt sig på en brandmand?

 • Skrap over området med en barberskraber eller anden skarp genstand. Vask med saltvand. Ferskvand kan få det til at svie.

 

Hvad er symptomer på sår infektion og hvad er førstehjælpen?

 • Symptomer: Rødme, varme, ømhed, hævelse og evt. nedsat bevægelighed.

Førstehjælp:

 • Skyl med vand. Evt. mild sæbe.
 • Skal såret beskyttes mod tøj, lægges forbinding eller plaster på såret.
 • Hold øje med såret.
 • Obs Stivkrampe vaccination.

 

Et barn har stukket eller skåret sig og har et stik eller snitsår. Hvad gør du?

 • Tjek sårets dybde og placering.
 • Søg læge / skadestue hvis:
 • Er såret over 1,5 og over 0,5 cm dybt og gaber det eller sidder i ansigtet eller over led.

 

Førstehjælp:

 • Forbind med sterilt kompres eller rent stof. Skyl med vand og hold øje med såret. (Rødme, varme, ømhed, hævelse)

 

Hvad er førstehjælpen til hudafskrabninger?

 • Rens såret grundigt med rent vand og mild sæbe. Gerne bruser.
 • Fjern grus, småsten mm. Med pincet eller neglebørste.
 • Kun plaster, hvis der er kontakt mellem sår og tøj.

 

Et barn kommer for tæt på en Bjørneklo (plante). Hvad gør du?

 

 • Der kan opstå hudirritation, rødmen og evt. store smertefulde blære
 • Vask huden grundigt og skyl med rindende vand.. Beskyt mod sollys mindst en uge.

 

Et barn slår hovedet og får en stor bule i panden. Hvad gør du?

 

 • Kommer noget koldt på.
 • Hold øje med barnet i 24 timer for evt. hjernerystelse.

 

Et barn slår tænderne. Hvad gør du?

 

 • Er tanden slået helt ud må den ikke tørre ud og puttes i mælk eller opblandet saltvand. (kontaktlinser)
 • Rør ikke roden.
 • Ved større børn kan tanden sættes i hullet igen.
 • Find evt. tandstumper og medbring dem til tandlægen.
 • Kontakt tandlæge eller skadestue.

 

Et barn får næseblod. Hvad gør du?

 •   Opmærksom på evt. brud
 • Få barnet til at pudse næse.
 • Tør blodet væk.
 • Lad barnet sidde med hovedet fremover.
 • Pres mindst 10 min på siden af næsen ved næsebenet.
 • Hjælper det ikke presses 10 min mere.
 • Giv barnet noget koldt i munden. Is, vand el lign.
 • Stopper det ikke efter ½ time søges læge eller skadestue.

Sidst opdateret 29. juli 2013