Møllersmindevej 12, 8763 Rask Mølle, Tlf.: 79741340 
 
  Smitsomme sygdomme
 
Smitsomme sygdomme hos børn og unge

 

Listen er taget fra Sundhedsstyrelsens ”Smitsomme sygdomme hos børn og unge” 2011

 

 

 

Sygdom

Inkubationstid

Smitter fra

Smitter til

Komme i institution

Bakteriel halsbetændelse

1-3 døgn

Barnet er smittet

Der er givet penicillin i 2 dage

Efter 2 dages penicillinbehand-ling, såfremt barnet er rask og feberfri

Bylder

Få dage

Bylden begynder at væske

Bylden er tørret ind

Når bylden er tørret ind

Børneorm

2-6 uger

2 uger efter smitte

Behandling iværksat

Ingen begrænsninger

Børnesår

Få dage

Sårene begynder at væske

Sårene er tørret ind og skorperne faldet af

Når sårene er ophelede, dvs. tørre og skorperne faldet af

Diaré og opkastning

Oftest et par dage

Diarreens udbrud

Afføringen er normaliseret. Dog særlige forhold i tilfælde af roskildesyge, VTEC og Shigella

Se under sygdommen

Fnat

4 uger hos ikke tidligere smittede

Kort efter smittetidspunkt

Behandling iværksat

Når behandling er iværksat

Forkølelse og virushals-betændelse

1-7 dage

1 døgn inden udbrud

5 døgn efter udbrud

Når barnet er rask, og der ikke er pasningspro-blemer

Forkølelsessår (herpes)

2-12 dage

 Dannelse af blærer

Blærerne er tørret ind

Ingen begræns-ninger, medmin-dre der er er infektion i såret

Fåresyge

2-3 uger

5 dage efter at barnet er smittet eller 7 dage inden symptomerne er begyndt

5 dage efter sygdomsud-brud

Når barnet er rask og kirtel-hævelsen er på retur

Hepatitis A (smitsom lever- betændelse)

3-6 uger

Sidste del af inkubationstiden

Få dage efter sygdomsud-brud

Når barnet er rask

Hepatitis B (Ieverbetændelse B)

2-4 mdr.

Se under sygdommen

Se under sygdommen

Når barnet er rask

Hiv

 

 

 

Ingen begrænsninger

Hånd, fod og mundsygdom (hand-fooot and mouth disease)

5-7 dage

Udbrud af sygdommen

Udbrud er på retur

Når barnet er rask

Influenza

1-4 dage

1 døgn inden udbrud

Barnet er rask

Når barnet er rask

Kighoste

7-10 dage

7-10 dage efter barnet er smittet, eller fra forkølelsessymptomer-ne er begyndt

6 uger efter de typiske hosteanfald er begyndt

 

Når hosteanfald ikke giver anled-ning til pasnings-problemer

Kyssesyge (mononucleose)

4-7 uger

Udbrud af sygdommen

 

Barnet er rask

Når barnet er rask

MRSA

 

 

 

Se under sygdommen

Lus

 

Smittetidspunkt

Ingen levende lus

Når behandling er iværksat

Lussingesyge (parvoviru-sinfektion, erythema-infectiosum, femte børne-sygdom)

Ca.2 uger

En uge før udslættets udbrud

Udslættet er brudt ud

Når barnet er rask

Mellemøre- betændelse med øreflåd

Komplikation til luftvejsinfek-tion

Kun i sjældnere tilfælde indeholder øreflåddet bakterier der kan smitte andre

 

Afhænger af evt. smitterisiko og pasningspro-blemer

Meningokoksygdom (smitsom meningitis)

1-4 dage

Kort før sygdomsudbrud

Et døgn efter behandlingen er iværksat

Når behandlingen er afsluttet, og barnet er rask

Mæslinger

10 dage

7 dage efter barnet er smittet eller fra forkølelsessymptomerne er begyndt

Indtil 4 dage efter udbrud af udslæt

Når barnet er rask

Røde hunde

2-3 uger

l uge efter barnet er smittet, eller14 dage før udslættets udbrud

Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt

Når barnet er rask

Skoldkopper

2-3 uger

7 dage efter udsættelse eller 3 døgn før udslættets frembrud

5 dage efter udslættets frembrud eller indtil der ikke er fremkommet nye blærer i 2 dage, og blærer er tørret ind

Når skorperne er tørret ind, er smittefaren overstået

Skovflåtoverført borreliainfektion

3-30 dage

 

 

Når barnet er rask

Svampe- infektioner

Uger-måneder

Udbrud af udslæt

Behandling iværksat

Ingen begrænsninger

TB

Måneder-år

 

 

 

TBE

7-14 dage

 

 

Når barnet er rask

Tredagesfeber (exanthema subitum)

1-2 uger

Ukendt

Ukendt

Når barnet er rask

Vandvorter (moluscum contaginosum)

1 uge-6 mdr.

Udbrud

Behandling iværksat

Ingen begrænsninger

Vorter

2-3 mdr.

Udbrud

Behandling iværksat

Ingen begrænsninger. Fodvorter tilrådes dog tildækket eller behandlet lokalt

Øjenbetændelse

1-3 døgn

Svær form for øjenbetændelse smitter fra symptomer opstår

Svær form for øjenbetændelse smitter indtil der er givet behandling i mindst2 døgn

Efter mindst 2 døgns behand-ling og sympto-merne er forsvundet

 


Sidst opdateret 29. juli 2013