Møllersmindevej 12, 8763 Rask Mølle, Tlf.: 79741340 
 
  Økonomiske fripladser
 

Information om økonomiske fripladser 2013.


Byrådet skal give et økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudsloven, når forældrene kan dokumentere en aktuel indtægt, der ligger inden for fripladsskalaens indtægtsgrænser.


Fripladsgrænserne for 2013 er sådan at hvis husstandens samlede indkomst ligger på 158.800 kr. eller derunder ydes der fuld friplads.

Er indkomsten mellem 158.801 og 493.300 kr. ydes der delvis friplads.


Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med 55.559 kr. for enlige forsørgere.


En forælder, der lever i et samlivsforhold betragtes ikke som enlig forsørger.


Hvis du ønsker at søge en friplads skal du sende en ansøgning til Borgerservice i Hedensted.

Man kan kun søge digitalt via Borger.dk eller via kommunens hjemmeside,  www.Hedensted.dk, selvbetjeningsløsninger.


Hvis du på nuværende tidspunkt allerede har en økonomisk friplads, skal du intet foretage dig. Fripladsen fortsætter indtil videre med mindre der er sket ændringer i dine økonomiske eller personlige forhold.


Borgerservice i Hedensted


Sidst opdateret 29. juli 2013