Møllersmindevej 12, 8763 Rask Mølle, Tlf.: 79741340 
 
  Skovstjernen
 
Leder
Distriktsleder

Jane Lindner

Daglig leder:
Line Ris

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 6.15 - 16.45
Fredag                kl. 6.15 - 15.45

 

Skovstjernen er aldersopdelt, fordelt i 3 grupper og er normeret til 47 børn i alderen 3 til 6 år. Børnene er i perioder opdelt i drenge- og pigegrupper, for bedre at kunne målrette aktiviteter m.v. i forhold til udviklingsniveau samt kønsbestemte behov.
Børnehaven har en skovgruppe på 12 - 16 børn, der på skift opholder sig 14 dage af gangen i en spejderhytte, der er beliggende i en skov ca. 4 km fra børnehaven. I skoven ”tanker” vi op – vi får en masse frisk luft og motion samt ikke mindst tid til nærvær og fordybelse sammen med børnene.

 

Overordnet målsætning: 
Vi vil skabe tryghed og nærvær for det enkelte barn, bl.a. ved at give barnet faste rammer og regler, synliggøre personlige grænser, tilgodese det enkelte barns behov for fysisk kontakt, kærlighed og omsorg.

Vi vil stimulere og udvikle børnenes leg, fantasi og krativitet, bl.a. ved at give det enkelte barn tid og plads til fordybelse i legen og give det plads til spontanitet og støtte barnets valg.

Vi vil lære børnene selvstændighed og ansvarlighed, bl.a. at lære børnene at være selvhjulpne og vise dem tillid og tro på, at de kan. Lære børnene at træffe et valg, tage ansvar herfor og at støtte det enkelte barn i at vælge til og fra.

Vi vil udvikle børnene til at være sociale og tolerante, bl.a. ved at de lærer at acceptere, respektere sig selv og hinandens forskelligheder. De skal lære at tage hensyn og hjælpe hinanden.


Sidst opdateret 6. december 2018